Allstar Radius Tabs


Allstar Radius Tabs
PART#OPALL600XX-1

Mild steel radius tabs have a contoured edge to fit various sizes of round tubing